Các đại học tốt nhất ở Anh cho năm học 2010-2011

oxford avatar aspx Các đại học tốt nhất ở Anh cho năm học 2010 2011Mười trường đại học tốt nhất của Anh dựa theo kết quả của năm học trước lần lượt là các trường Oxford, Cambridge, Warwick, Saint Andrew, University College London, Lancaster, Imperial College, London School of Economics, Loughborough và York.

Kết quả này là xếp hạng của tờ Người Bảo vệ công bố ngày 8/6, theo đó trường đứng cuối bảng là London Metropolitan (118).

Bảng xếp loại trường đại học tốt dựa trên các tiêu chí như đánh giá của sinh viên năm cuối cùng, số tiền mà trường chi phí cho mỗi sinh viên, tỷ lệ giáo viên trên số học sinh, triển vọng việc làm của những học sinh ra trường, và điểm số của học sinh.

Đánh giá theo ngành học thì y, toán, ngôn ngữ, luật, chính trị, kinh tế, và tiếng Anh tại Oxford được đánh giá là đứng đầu tại Anh. Khoa tâm lý học, xã hội và thiết kế tại đại học University College London là tốt nhất. Ngành kinh doanh và quản lý học tại Warick được xếp thứ nhất.

Trường Imperial College London được xếp hạng là trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học có triển vọng việc làm cao nhất (86%), Robert Gordon University đứng thứ hai (82%), tiếp theo là Oxford (80%), Bath (79%), Cambridge (78%). Trường London Metropolitan đứng cuối cùng (40%).

Năm nay có 600.000 đơn đăng ký vào học các trường đại học của Anh, và 2010 được coi là năm cạnh tranh khốc liệt cho các thí sinh vì số người xin học cao hơn do tiền bảng đang mất giá./.

Theo Vietnam+