Các trường đại học ở Thụy Sỹ

35964Zurich2009 Các trường đại học ở Thụy SỹThụy sỹ có 12 trường Cao đẳng và Đại học. Trường ĐH Basle, Bern, Saint-Gallen và l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich nằm trong vùng nói tiếng Đức và ngôn ngữ giảng dạy chính trong các trường ĐH này là tiếng Đức.

Trường ĐH Geneva, Lausanne, Fribourg (sử dụng tiếng Đức), Neuchâtel và l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne sử dụng tiếng Pháp, do đó ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Pháp (trường ĐH Friburg là ngoại lệ, nơi có một số khoa sử dụng tiếng Đức).

Vùng nói tiếng Ý chỉ có một trường ĐH đó là trường l’Università della Svizzera italiana nằm ở Lugano, được thành lập năm 1996.

Một số cơ sở giáo dục khác Haute Ecole Pédagogique de Saint-Gall, The Graduate Institute of International Studies ở Geneva (sử dụng tiếng Pháp, Anh) và l’Institut de Hautes Etudes en Administration Publique ở Lausanne.

Niên học được chia thành 2 học kỳ: kỳ đông bắt đầu từ tuần cuối cùng của tháng 10 cho đến giữa tháng 2 sang năm. Kỳ hè bắt đầu từ giữa tháng 3 hay giữa tháng 4 cho đến giữa tháng 6 hoặc giữa tháng 7.

Tổng thời gian học là 4 đến 5 năm phụ thuộc vào mỗi ngành học, riêng y khoa học 6 năm. Tuy nhiên, theo số lượng sinh viên đăng ký vào nhóm ngành học thực tế cho thấy, rất ít người có thể vào được khoa y, dược vì đã hết chỉ tiêu đăng ký học.

Trường ĐH Thụy Sỹ cấp các bằng từ Chứng chỉ, Cử nhân đến Tiến sỹ. Chứng chỉ và bằng Thạc sỹ tương được với bằng Cao học ở Mỹ. Nói chung, hầu hết các trường ĐH Thụy sỹ yêu cầu Chứng chỉ hay bằng Thạc sỹ như điều kiện để học tiếp chương trình tiến sỹ.

Từ khóa:   · · · · ·