Du CRM Âu Cem

3417307483 d0ffa0e385 m Du CRM Âu Cem

 Để hiểu thăm EMC, chúng ta cần một vài năm trở lại ở phía sau. Trước khi truy cập vào EMC, CRM, Quản lý quan hệ khách hàng. CRM là không có mối quan hệ dinfluencer DSIR giữa công ty và khách hàng và triển vọng của mình. Nó sẽ thúc đẩy mối quan hệ tốt hơn với khách hàng và do đó tăng hiệu suất kinh doanh và con số gnrer daffaires. Tuy nhiên, CRM sest chủ yếu tập trung vào tiếp thị nội bộ, bán hàng và hỗ trợ chức năng dịch vụ khách hàng trong sự tương tác giữa sintressant nhất của công ty và khách hàng.
Trong khi CRM tập trung vào giao dịch loptimisation và quy trình của doanh nghiệp với mục đích là để ghi lò mối quan hệ với khách hàng, nhưng bằng cách sử dụng Plutt laccent văn bản về quản lý khách hàng, EMC về anh ta, tập trung vào khách hàng: những gì raction là khuôn mặt của tôi về khách hàng của tôi hoặc sản phẩm thương hiệu của tôi trong suốt những kinh nghiệm của khách hàng: công khai, tiếp thị, hành động mua hàng, dịch vụ khách hàng … Làm thế nào để anh ta sống tại mỗi bước, mỗi exprience?
Kinh nghiệm quản lý khách hàng (CEM) là những tương tác này và tập trung đặc biệt vào khách hàng hành vi dinfluencer tất cả các giai đoạn và tất cả các điểm tiếp xúc
.Stratgie chỉ đạo
Khách hàng là quý giá nhất cho doanh nghiệp là hành vi của khách hàng, mua hàng lacteous một khi hoàn thành có một ảnh hưởng mạnh mẽ vào sự thành công của doanh nghiệp, lchec
.Ngay cả nếu CRB là một khái niệm đã một vài năm, chưa bao giờ được rất nhiều ý nghĩa cho các công ty như ngày hôm nay
.Thật vậy, nhiều nghiên cứu hề KHÁC nguồn và các chuyên gia quan hệ khách hàng xác nhận Quil trở thành khách hàng dattirer mới ngày càng khó khăn hoặc giữ lại cũ trong cuộc khủng hoảng toàn cầu. Chúng ta sống trong một kỷ nguyên mà mỗi khách hàng có thể gây ra cồn cát rsilier cuộc trò chuyện điện thoại duy nhất với dịch vụ khách hàng exasprante hay một kinh nghiệm như trang web vcue bực bội
.Cern một khái niệm tốt nhưng không được áp dụng trong các doanh nghiệp
.Một nghiên cứu của một công ty rcent Board1 Ralis với các công ty lớn amricaines tiết lộ rằng hầu hết các công ty phỏng vấn bao gồm các khái niệm của EMC. 56% người tham gia đã tuyên bố Quil sagit damliorer quá trình để đọc mỗi điểm tiếp xúc khách hàng. 27% là một bước xa hơn bằng cách khẳng định hành vi Quil sagissait dinfluencer khách hàng tại những điểm này cuộc họp của Fidler damliorer và tăng khối lượng mua hoặc tái phát. Tuy nhiên ltude cũng cho thấy rằng nó vẫn còn ở comprhension và rằng các doanh nghiệp không biến khái niệm này vào damlioration hành động, dự án
.Frilosit rõ ràng này phát triển hướng tới một tổ chức trung tâm khách hàng định hướng khách hàng, của các đại biểu từ một thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp có nhu cầu di chuyển trước sự cạnh tranh bằng cách thực hiện các nguyên tắc của Kinh nghiệm quản lý khách hàng.
Vì vậy, tại sao không?