Du học Canada : Học bổng Aferd Bacher

dai hoc Concordia University 300x236 Du học Canada : Học bổng Aferd BacherDu học Canada – Học bổng được tài trợ chính bởi số tiền để lại cho Concordia University bởi ông Aferd Bacher, một cựu sinh viên của Concordia University thuộc niên khóa 1965, là sinh viên của khoa Khoa học và Nghệ thuật.

Đất nước: Canada

Trường học: Concordia University

Bậc học: Thạc sĩ

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên Quốc tế trên thế giới

Ngành học: Kinh tế học, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Nghệ thuật đương đại, Chính sách công… (Trường cung cấp đa dạng ngành học)

Người cung cấp học bổng:  Aferd Bacher (Đại học Concordia)

Giá trị học bổng: $3,333 cho mỗi học kì và kéo dài trong suốt 3 học kì của khóa học

Điều kiện tham gia:

  • Ứng viên phải có số điểm CPGA tối thiểu 3.7/4.3 (A-) hoặc cao hơn trong thời gian học Đại học
  • Chứng minh được khả năng học tập xuất sắc để được xem xét nhận học bổng

Sơ lược về học bổng:

Học bổng du học được tài trợ chính bởi số tiền để lại cho Concordia University bởi ông Aferd Bacher, một cựu sinh viên của Concordia University thuộc niên khóa 1965, là sinh viên của khoa Khoa học và Nghệ thuật.

Ứng viên phải duy trì số điểm CPA 3.7/4.3 hoặc lớn hơn và duy trì kết quả học tập tốt trong suốt thời gian nhận học bổng.

Cách thức đăng ký: Trực tuyến

Hạn chót đăng ký học bổng: Ngày 1, tháng 12, năm 2011

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo trang web sau:

http://graduatestudies.concordia.ca/awards/index.php?f=detail&award_no=1111&quick=1&keywords=elgart+and+bacher&start=0&

Nguồn: Scholarship Planet

Từ khóa:   ·