Du học Canada – Học bổng nữ giới Margaret McNamara Memorial Fund

hoc bong du hoc canada Margaret McNamara Memorial Fund 300x199 Du học Canada  Học bổng nữ giới Margaret McNamara Memorial FundDu học Canada – Miêu tả học bổng: Dành cho sinh viên các nước đang phát triển hiện đang học tập ở Mỹ/Canada, quỹ MMMF có giá trị khoảng $12,000/ suất (Không được hoàn lại). Chương trình sẽ mời các ứng viên thành công đến Washington DC để tham gia 1 chương trình kéo dài 3 ngày mang tên Awards Program để chúc mừng những ứng viên đó.

Ngành học: Đa dạng

Bậc học: Cao học

Nhà tài trợ: The Margaret McNamara Memorial Fund

Đất nước: Mỹ, Canada

Yêu cầu:

 1. Có thành tích đặc biệt trong giúp đỡ phụ nữ và trẻ em. Cam kết cải thiện đời sống phụ nữ và trẻ em ở các nước đang phát triển.
 2. Hiện đang cư trú ở Mỹ/Canada trong thời gian nộp đơn.
 3. Hiện đang học ở 1 cơ sở giáo dục được công nhận ở Mỹ/Canada (2011-2012) và sẽ tiếp tục việc học vào 2012-2013. Sử dụng số tiền từ quỹ học bổng để hoàn thành việc học.
 4. Là công dân của nước có thu nhập thấp/ trung bình (nằm trong danh sách của MMMF).
 5. Không phải là công dân Mỹ/Canada.
 6. Có ý định sẽ quay về quốc gia của mình (hoặc 1 nước đang phát triển khác) trong 2 năm để sử dụng hết số tiền học bổng và để hoàn thành nghĩa vụ phục vụ, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em.
 7. Trình bày nhu cầu về tài chính và đáp ứng tốt thành tích học thuật.
 8. Ít nhất 25 tuổi trước ngày 31/12/2011.
 9. Không có mối quan hệ với bất kỳ nhân viên của World Bank Group.
about us Du học Canada  Học bổng nữ giới Margaret McNamara Memorial Fund
Không có bất kỳ ngoại lệ nào cho những quy định trên.
Đăng ký: Online

Deadline: 17/1/2012 – 4:00pm

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin tham khảo trang web sau:

http://www.mmmf-grants.org/grants-us-application-process.html

Nguồn: Scholarship Planet

Từ khóa:   · ·