Du học Canada : Học bổng The Ontario Graduate Scholarship (OGS)

hoc bong du hoc waterloo Du học Canada : Học bổng The Ontario Graduate Scholarship (OGS)Du học Canada – Thông tin chung về học bổng:

Học bổng này nhằm để khuyến khích các công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc sau đại học được thực hiện ở mức độ tiến sỹ. Học bổng du học được trao dựa vào thành tích và giải thưởng mà ứng viên đã đạt được trong tất cả các lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học

Đất nước: Canada

Trường học: University of Waterloo

Bậc học: Thạc Sỹ và Tiến Sỹ

Ngành học: Khoa học sức khoẻ, kinh tế học, nghệ thuật đương đại, kế toán – tài chính, xã hội học, quản trị học, kỹ thuật hoá học, kiến trúc học… (Xem chi tiết tại đây)

Nhà tài trợ: CIHR, NSERC và SSHRC

Tên học bổng: The Ontario Graduate Scholarship (OGS)

Yêu cầu đối với ứng viên:

  • Có dự định đăng ký theo học toàn thời gian trong suốt chương trình học của học bổng
  • Ứng viên phải thuộc 1 trong những đối tượng sau: Công dân Canada, công dân thường trú vĩnh viễn tại Canada, công dân tị nạn đang sống tại Canada, những sinh viên quốc tế được cấp thị thực tại Canada chỉ với mục đích học tập
  • Đối với ứng viên có kinh nghiệm làm việc ít hơn 2 năm, thì ứng viên phải đạt được điểm trung bình A- (Tương đương với 8.0/10.0 tại Việt Nam) trong 2 năm học cuối Đại Học. Còn đối với ứng viên có kinh nghiệm làm việc 2 năm, thì họ phải đạt điểm trung bình tích luỹ tối thiểu trong cả chương trình học Đại Học là A- (Tương đương 8.0/10.0)
  • Ứng viên nào đã nhận bất kỳ học bổng nào từ những nhà tài trợ sau NSERC, SSHRC, CIHR và OGSST, thì sẽ không có quyền đăng ký học bổng OGS
  • 4 năm là mức thời gian tối đa mà quỹ chính phủ tài trợ học bổng/giải thưởng cho mỗi ứng viên (Trong đó bao gồm học bổng OGS, và những học bổng/giải thưởng khác từ nhà tài trợ CIHR, NSERC và SSHRC)

Giá trị học bổng:

Học bổng này chỉ có giá trị trong vòng 1 năm đầu của chương trình học mà ứng viên nhận học bổng theo học. Học bổng sẽ chi trả mọi học phí và chi phí phát sinh trong thời gian 2 hoặc 3 học kỳ đầu. Cứ mỗi học kỳ, ứng viên sẽ nhận được $5,000 từ nhà tài trợ học bổng. Do đó, ứng viên nhận học bổng sẽ có thể nhận được tổng cộng số tiền khoảng $10,000 – $15,000 trong suốt 2 hoặc 3 học kỳ đầu của họ

Mỗi ứng viên có thể nhận được tối đa 2 học bổng OGS ở chương trình Thạc Sỹ (Học bổng này được trao trong năm 1 của chương trình học hoặc cả 2 năm học của chương trình học, nhưng không trao sau 2 năm học). Tương tự cho chương trình Tiến Sỹ với số lượng tối đa là 5 học bổng chỉ trao trong vòng 5 năm đầu của chương trình học thuật

Đối tượng đăng ký học bổng: Tất cả sinh viên trên toàn thế giới

Cách thức đăng ký: Trực tuyến hoặc qua đường bưu điện

Hạn chót đăng ký học bổng: Ngày 19, tháng 10, năm 2011

Để biết thông tin chi tiết, xin tham khảo trang web sau:

http://www.grad.uwaterloo.ca/scholarships/ogs.html

Nguồn: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · · · · · · · ·