Du học Canada – Học phí và các chi phí sinh hoạt

canada study Du học Canada   Học phí và các chi phí sinh hoạtChi phí sinh hoạt và học tập tại Canada.

Học tập tại Canada thường rẻ hơn so với các nước khác trong nhóm G-8 như Úc, Pháp, Anh và Mỹ. Vì giá cả sinh hoạt tại Canada thấp hơn so với các nước G-8 khác nên ưu thế về chi phí tài chính để học tập tại Canada rất đáng kể. Học phí do các tỉnh và các cơ sở giáo dục tự quyết định. Học phí rất đa dạng, tùy vào từng trường, từng tỉnh và từng chương chương trình học mà bạn tham gia. Nhìn chung, học phí tại các cơ sở giáo dục ở các khu vực có dân số ít hơn sẽ rẻ hơn ở những khu vực có dân số đông hơn. Điều quan trọng là học phí không liên quan tới chất lượng giáo dục: tất cả các trường ở Canada đều có chất lượng giáo dục ngang nhau. Dưới đây là mức học phí trung bình tại Canada (tính theo đô la Canada) mà một sinh viên quốc tế sẽ phải trả cho một năm học toàn phần. (2 học kỳ mỗi năm):

Tỉnh Đại học Sau đại học
British Columbia $13,995-$16,535 $2,500-$33,000
Alberta $ 7,130-$20,980 $5,880-$33,500
Saskatchewan $ 8,490-$11,480 $2,650-$ 5,625
Manitoba $ 5,575-$ 6,300 $4,170-$ 7,935
Ontario $ 6,900-$16,245 $5,500-$36,035
Quebec $ 9,770-$11,970 $8,810-$20,000
New Brunswick $ 7,625-$12,200 $7,080-$ 9,145
Nova Scotia $ 9,490-$13,810 $4,610-$16,335
Đảo Hoàng tử Edward $ 8,430 $4,560-$ 6,845
Newfoundland và Labrador $ 8,780 $1,895-$ 3,550

 

Chi phí cho 1 năm học

Học phí 10,000.00 USD (trung bình)
Các loại phí sinh viên 500.00
Ăn ở 6,500.00
Sách vở 1,000.00
Tiền tiêu vặt 2,000.00
Tổng cộng: 20,000.00 USD