Du học Canada – Làm việc trong thời gian du học

mcGill Du học Canada   Làm việc trong thời gian du họcNhững thay đổi về luật trong thời gian gần đây cho phép sinh viên quốc tế ở Canada làm việc tại trường hoặc làm việc ngoài trường.

Làm việc tại trường:

Ðể có quyền làm việc tại trường, một sinh viên quốc tế cần phải học toàn thời gian tại một trường công lập hoặc tư thục đào tạo sau trung học. Sinh viên phải có giấy phép du học sinh (Study Permit) còn hiệu lực. Các sinh viên quốc tế tại Canada bởi vậy sẽ có đủ điều kiện để làm việc tại trường.

Làm việc ngoài trường:

Trong các khóa học, sinh viên quốc tế hiện được phép làm việc ở ngoài trường lên tới 20 giờ/ 1 tuần (và có thể làm việc cả ngày trong thời gian nghỉ) nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

– Đang theo học tại một cơ sở giáo dục.
– Là sinh viên học toàn thời gian trong ít nhất 6 tháng.
– Phải làm đơn xin giấy phép làm việc
– Lý do chính ở Canada là nhằm theo đuổi việc học tập.
– Đảm bảo thời gian dành cho học tập thỏa đáng.