Giảm phát thải Carbon ở Moncton, NB

5895602082 de7295041b m Giảm phát thải Carbon ở Moncton, NB

 

Một trong những bước đầu tiên để tạo ra một môi trường lành mạnh hơn có thể sống là để giải quyết các mức độ khí thải carbon trong cộng đồng của bạn, Moncton, New Brunswick. Một mức độ cao hơn lượng khí thải carbon có nghĩa là bạn đang xuất ra độc tố bất lợi hoàn toàn sẽ có tác động tiêu cực đến môi trường. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể làm giảm lượng khí thải carbon Moncton một tiêu chuẩn sẽ có tác động thấp đến môi trường? Dưới đây là chỉ là một vài cách đơn giản:

Walk, không lái xe: Một phần lớn lượng khí thải carbon Moncton đến từ các phương tiện, đó là sự thật cho rất nhiều các thành phố và thị trấn trên khắp Bắc Mỹ. Một trong những cách đơn giản nhất để cắt giảm lượng phát thải này là để có một tuyến đường thay thế để nhận được từ điểm A đến điểm B. Ví dụ, nếu bạn đang hướng đến cửa hàng và nó chỉ có một dặm hoặc hơn, hãy xem xét đi bộ nếu đó là một ngày tốt đẹp! Đi xe đạp cũng là một thay thế tuyệt vời để có được một nơi nào đó không phải là quá xa.

Khá đơn giản, nếu bạn không thực sự cần phải có một chiếc xe, cố gắng không để!

Đi chung xe: Carpools là một cách tuyệt vời để cắt giảm số lượng tuyệt đối của xe được đưa ra lượng khí thải. Nếu bạn biết ba người là tất cả sẽ đến cùng một nơi cùng một lúc, tại sao có ba chiếc xe? Bạn có thể tiết kiệm tiền và môi trường cùng một lúc bằng cách chia sẻ một chuyến đi

Đầu tư Công nghệ xanh: Trong thế giới kinh doanh, nó có thể là một chút khó khăn hơn cho bạn để giảm lượng khí thải carbon Moncton, sau khi tất cả, nó không phải như bạn chỉ đơn giản là có thể sản xuất ít hơn để cắt giảm giảm lượng khí thải của bạn! Có là một trong những bước quan trọng bạn có thể xem xét để giúp giảm lượng khí thải xuống mức thấp mới, và đó là đầu tư vào công nghệ xanh.

Công nghệ xuất hiện giúp phá vỡ các phân tử trong khí thải carbon dựa trên thành các hạt cá nhân, có nghĩa rằng họ không còn độc hại đối với môi trường và có thể dễ dàng được trả lại cho bầu khí quyển. Chắc chắn, công nghệ này sẽ có giá rẻ, nhưng lợi ích lâu dài chỉ đơn giản là vô lượng.

Nếu bạn nghiêm túc về việc giảm lượng khí thải carbon Moncton, có rất nhiều cách thực tế để có được công việc làm. Cho dù bạn đang suy nghĩ về việc đi chung xe và từ công việc để tiết kiệm lượng khí thải từ xe hơi, hoặc suy nghĩ về outfitting doanh nghiệp của bạn bằng công nghệ sạch, bạn sẽ được làm một phần của bạn để giữ cho môi trường xanh. Nếu tất cả mọi người ngay cả những bước nhỏ hướng tới là xanh hơn, bạn sẽ thấy một tác động rất lớn trong việc giảm phát thải carbon.