Chuyên trang Du học Canada của Công ty tư vấn du học AMEC

hệ thống trường tại canada

Đại học Manitoba

du_hoc_canada

I. Giới thiệu chung
 Đại học Manitoba được thành lập năm 1877, là trường đại học công lập đầu tiên được công nhận ở miền tây Canada và là học viện nghiên cứu chuyên sâu lớn nhất của thành phố Winnipeg. Chương trình của trường …

Continue Reading »