Học bổng Conestoga College dành cho sinh viên quốc tế, 2012

hoc bong canada 300x225 Học bổng Conestoga College dành cho sinh viên quốc tế, 2012Du học Canada: Thông tin về chương trình học bổng Conestoga College dành cho sinh viên quốc tế, 2012, Canada dành cho các sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc

Quốc gia: Canada

Ngành: Cơ khí và Công nghệ, Giáo Dục và Đào Tạo, Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản, Khoa học Xã hội và Truyền thông, Khoa học máy tính,Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch, Kinh doanh và quản lý, Lữ hành, Du lịch và Khách sạn, Luật, Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế, Nhân văn, Y tế và sức khỏe
-Chuyên ngành:

Bậc học: Đại học, Cao đẳng

Nhà cung cấp học bổng: Conestoga College

Ngành học: Xem chi tiết tại đây: http://www.conestogac.on.ca/fulltime/index.jsp

Đối tượng đăng ký: Sinh viên quốc tế

Sơ lược học bổng:

Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning đánh giá cao sự đóng góp của học sinh quốc tế đối với cộng đồng. Học bổng đầu vào dành cho học sinh quốc tế. Tổng cộng 3 học bổng sẽ được trao cho 2 học kì, giá trị $ 3000 cdn

Yêu cầu: Nhận được thư mời nhập học của Conestoga College
Sinh viên đăng ký học bổng phải có quốc tịch khác Canada

Gửi đơn trước ngày: Ngày 13 tháng 8 năm 2012

Phương thức: Email:

http://www.conestogac.on.ca/international/contact.jsp

Thêm Thông tin: http://www.conestogac.on.ca/international/scholarships/internationalscholarship.pdf

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·