Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế tại đại học Vancouver Island

Vancouver Island University 300x300 Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế tại đại học Vancouver Island Bạn mong muốn có được một trong những suất học bổng của đại học Vancouver Island dành cho sinh viên quốc tế nhập học tại trường. Hãy cùng tìm hiểu các học bổng mà trường đại học này cung cấp nhé!

Học bổng dành cho sinh viên mới

Học bổng sau đây dành cho sinh viên quốc tế khi nhập học tại Vancouver Island University. Sinh viên nhận học bổng mới sẽ được lựa chọn từ những sinh viên đáp ứng thời hạn nộp hồ sơ đăng ký cho các chương trình tương ứng của họ. Người đoạt giải sẽ được lựa chọn trong vòng 6 tuần theo thời hạn nộp đơn nhập học. Không yêu cầu hồ sơ ứng tuyển học bổng.

Học bổng đầu vào toàn thế giới VIU

Số lượng: tối đa 20 mỗi năm

Số tiền: Mỗi học bổng trị giá $ 1.000

Tiêu chuẩn: Cung cấp hàng năm cho các ứng viên đăng ký chương trình đại học lâu dài (không bao gồm sinh viên chương trình một học kỳ hay sinh viên trao đổi). Học bổng được trao cho 20 trong số những người nộp đơn hàng đầu vào học kỳ mùa thu dựa trên điểm đầu vào từ bảng điểm. Không yêu cầu đơn ứng tuyển.

Học bổng quốc tế đầu vào xuất sắc dành cho học sinh từ British Columbia High School

Số lượng: tối đa 3 mỗi năm

Số tiền: $ 1.000 mỗi năm cho đến 4 năm nghiên cứu học thuật

Tiêu chuẩn: Tất cả các thí sinh quốc tế đã ứng tuyển vào VIU trong năm tốt nghiệp từ trường British Columbia với Giấy chứng nhận Dogwood. Điểm trung bình cao nhất kết hợp của tiếng Anh 12 (kết hợp điểm địa phương và điểm tại nhà trường), nghiên cứu xã hội 11 và Toán 11 (Nguyên tắc hoặc đơn ứng tuyển). Học bổng được trao là một khoản tiền học phí tại Đại học Vancouver Island trong học kỳ học tập của họ. Không yêu cầu ứng tuyển. Việc trao học bổng năm 2, 3 và năm thứ 4 tuỳ thuộc vào điểm trung bình tích luỹ là 3 hoặc cao hơn.

Học bổng khu vực cho chương trình đại học quốc tế VIU

Số lượng: 5 học bổng mỗi năm

Số tiền: $ 5,000 ($ 2,500 trao cho năm học đầu tiên và $ 2.500 cho năm thứ hai)

Học bổng theo khu vực năm 2012:

Trung Quốc – 1 suất

Ấn Độ – 1 suất

Châu Âu – 1 suất

USA – 1 suất

Brazil – 1 suất

Mở – 1 học bổng

Học bổng mở dành cho học sinh từ bất kỳ quốc gia bên ngoài của các quốc gia đã được xác định trong học bổng khu vực.

Tiêu chuẩn: Các học bổng được trao cho sinh viên quốc tế xin nhập học vào năm đầu tiên của một chương trình đại học. Học bổng này dựa trên các điểm đầu vào từ bảng điểm học phổ thông. Không yêu cầu ứng tuyển.

Học bổng đầu vào cho bậc Tú tài Quốc tế (IB)

Học bổng liên tiếp

Số lượng: tối đa 3 cho mỗi năm

Số tiền: $ 1.000 một năm cho đến 4 năm nghiên cứu học thuật

Tiêu chuẩn: Mở cho tất cả các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp với văn bằng IB. Lựa chọn được dựa trên điểm trung bình cao từ một trường IB. Học bổng trao tặng khoản tiền học phí tại Đại học Vancouver Island trong học kỳ học tập của họ. Không yêu cầu ứng tuyển. Việc cấp học bổng năm thứ 2, thứ 3 và thứ 4 là phụ thuộc vào lưu giữ của một điểm trung bình là 3 hoặc cao hơn.

Học bổng trao một lần

Số lượng: Tất cả các ứng viên sở hữu Văn bằng IB đều nhận được học bổng này.

Số tiền: $ 1.000 cho mỗi năm học đầu tiên

Sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp với văn bằng IB. Việc trao tặng là khoản học phí tại Đại học Vancouver Island trong học kỳ học tập của họ. Không yêu cầu ứng tuyển.

(cont…)

Amec

Từ khóa:   · · ·