Học bổng nghiên cứu Tiến sĩ IDRC tại Canada, 2012

hoc bong canada 300x206 Học bổng nghiên cứu Tiến sĩ IDRC tại Canada, 2012 Du học Canada: Thông tin về chương trình học bổng nghiên cứu Tiến sĩ IDRC tại Canada, 2012 dành cho các ứng viên quốc tế.

Quốc gia: Canada

Ngành : Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản, Khoa học Xã hội và Truyền thông, Kinh doanh và quản lý, Nhân văn, Nông nghiệp và các chuyên ngành liên quan, Y tế và sức khỏe

-Chuyên ngành : Bảo vệ và sức khỏe, Khoa học Môi trường, Nông nghiệp

Bậc học: Vị trí nghiên cứu

Đơn vị cấp học bổng: IDRC .

Sơ lược về học bổng:

Ứng viên cần tuân thủ các yêu cầu ưu tiên của IDRC về đề tài và lĩnh vực nghiên cứu.

Yêu cầu :

  • Ứng viên đã được chấp nhận vào học bậc Tiến sĩ tại một trong các trường Đại học của Canada.
  • Bản giới thiệu về đề tài nghiên cứ của ứng viên (research proposal) cần được thông qua bởi giáo sư hướng dẫn nghiên cứu.
  • Đề tài nghiên cứu Tiến sĩ của ứng viên cần chứng minh có khả năng ứng dụng tại các nước đang phát triển.
  • Ứng viên cần nêu rõ tên của tổ chức học viện tại quốc gia đang phát triển mà ứng viên dự định ứng dụng, triển khai đề tài nghiên cứu của mình tại đó sau khi hoàn thành.
  • Ứng viên phải hoàn thành khóa học và vượt qua kì xét tuyển trước khi nhận học bổng.

Hạn nộp hồ sơ : Ngày 1 tháng 4 năm 2012 đối với đợt học bổng trao giải vào tháng 9 năm 2012

Ngày 1 tháng 11 năm 2012 đối với đợt học bổng trao giải vào tháng 5 năm 2013

Hình thức nộp hồ sơ: Online và E-mail

Thông tin chi tiết xem tại : http://www.idrc.ca/EN/Funding/WhoCanApply/Pages/Doctoral-Research-Awards.aspx

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · ·