Học bổng Thạc sĩ tại Saint Mary’s University

hoc bong du hoc canada 300x226 Học bổng Thạc sĩ tại Saint Mary’s UniversityDu học Canada: Thông tin về chương trình học bổng Thạc sĩ ngành Khoa học ứng dụng (Kỹ sư điện điện tử) 2012 tại Saint Mary’s University, Canada dành cho các ứng viên quốc tế theo học chuyên ngành điện điện tử.

Đất nước: Canada

Chuyên ngành: Cơ khí và Công nghệ, Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản

Ngành phụ: Cơ Điện tử, Điện

Bậc học: Thạc sĩ, Trao đổi Sinh Viên

Chuyên ngành: Điện điện tử

Trường học: Saint Mary’s University

Đối tượng: Tất cả các ứng viên quốc tế

Sơ lược về học bổng:

Học bổng dành cho các ứng viên có mong muốn học tập bậc Thạc sĩ chuyên ngành Điện – Cơ khí dành cho Hệ thống chuyển đổi từ năng lượng Gió sang Điện tại Saint Mary’s University, Halifax, Canada. Học bổng trị giá 16.000$/năm cho 2 năm học

Yêu cầu: Ứng viên cần có bằng Cử nhân Đại học ngành Điện điện tử hoặc những ngành khác có liên quan tới Hệ thống Năng lượng, Điện cơ khí, Điều khiển và Mạng lưới điện. Ngoài ra ứng viên cần có kinh nghiệm với MATLAB/SIMULINK.

Hạn nộp hồ sơ: Liên hệ nhân viên phụ trách để biết thêm chi tiết

Nhận hồ sơ qua: Email tới địa chỉ: adel.merabet@smu.ca

Thông tin chi tiết: http://www.smu.ca/faculty/adelmerabet/documents/MSCinAppliedScience_001.pdf

Theo: Scholarship Planet

Từ khóa:   · · · ·