“Sự biến mất của vũ trụ” một giải thích hợp lệ của “Một khóa học Trong phép lạ?”

1424603017 abc865c83d m Sự biến mất của vũ trụ một giải thích hợp lệ của Một khóa học Trong phép lạ?

Năm 1992, hai hữu thể hiện Gary Renard, nói với ông rằng họ là những bậc thầy lên ngôi, và, trong khoảng thời gian của năm, cho ông giải thích của họ Một khóa học trong điều kỳ diệu, sau này được xuất bản trong cuốn sách của ông biến mất của vũ trụ . Khóa học là một tác phẩm sâu sắc, gần 1.300 trang, chất thơ và khó khăn để hiểu được tinh thần Chúa Giêsu quyết định bởi một nhà tâm lý học, Helen Schucman. Nó cho phép một người nghiên cứu và thực hành giáo lý và thực tập tinh thần để từng bước loại bỏ bản ngã.

Trong giáo lý tinh thần, cái tôi là một cảm giác sai lầm của bản sắc, của những người và những gì người ta thực sự là. Nó giống như một bộ sưu tập của những suy nghĩ liên quan đến phát sinh từ và bao gồm các tư tưởng, cơ bản cơ bản rằng chúng ta là riêng biệt từ Thiên Chúa. Nó giữ một lãng quên của một thực tế là họ đang đứng trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Nó làm cho chúng ta tin tưởng chúng tôi là hạn chế, con chết, thay vì không giới hạn, Chúa Thánh Thần đời đời, một với Thiên Chúa

.

Từ bản ngã phát sinh cảm giác tội lỗi, sợ hãi, kèm theo cơ thể, tính ích kỷ và đau khổ. Thiên Chúa và danh tính thực sự của chúng tôi, tự bất tử, bị chặn từ nhận thức của chúng tôi. Mục đích của khóa học là để giải thể cái tôi và ý tưởng sai lầm của nó để chúng ta có thể trực tiếp trải nghiệm Thiên Chúa, phần mở rộng của Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần (cũng nói như Sơn tập, tự, hoặc Chúa Kitô), và Thiên đàng. Khóa học bao gồm tờ khai mạnh mẽ về bản chất của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần, và sáng tạo của họ, và sự thật rằng con trai có vẻ riêng biệt của Thiên Chúa là Thiên Chúa, được tạo ra theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Những tờ khai giúp đỡ để giải thể cái tôi và những ảo tưởng của nó và dẫn chúng ta tới kiến ​​thức trực tiếp của thực tại của chúng tôi là Chúa Thánh Thần.

Khóa học, Chúa Giêsu nói về Thiên Chúa như là siêu việt, vượt quá hình thức và tính hai mặt, nói cách khác, vượt ra ngoài thế giới, hay vũ trụ, chúng ta cảm nhận nó. Để xua tan ảo tưởng của chúng tôi và chữa lành tâm trí chúng ta, Thiên Chúa đã tạo ra Chúa Thánh Thần để làm việc với chúng tôi trên thế giới, hướng dẫn và tạo cảm hứng cho chúng ta thông qua “tiếng nói bên trong” và thông qua các sứ giả của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần dẫn chúng tôi ra khỏi bóng tối thành ánh sáng và tình yêu của Chúa Kitô. Khi tất cả các ảo tưởng của chúng tôi đã mất hết, chúng tôi được nộp với tình yêu và ánh sáng, và nhận ra sự hiệp nhất vĩnh cửu của chúng ta với Thiên Chúa

khóa học dạy rằng thế giới là không thực tế. Điều này làm cho ý nghĩa nếu chúng ta nghĩ về “thực tế” trong điều khoản của các thực tại siêu việt vinh quang, của Thiên Chúa là tuyệt đối, ngoài hình thức và tính hai mặt. Loại thực tế là rất khác nhau từ thực tế chúng ta gán cho thế giới khi nó được kinh nghiệm với các giác quan vật lý, não, và các quá trình suy nghĩ thông thường. Thật sự giác ngộ chúng sinh, những người thông qua sự hiệp nhất với các Tâm Chúa Kitô là có thể để trải nghiệm thực tế, hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần, và Thiên đàng, dạy rằng thế giới, như với đôi mắt của cơ thể và các suy nghĩ của bản ngã, là một ảo ảnh, mặc dù một số người trong số họ nói về nó như là có sự tồn tại. Những người nói rằng nó tồn tại có thể có nghĩa là những ảo ảnh của nó tồn tại

Arten và Pursah – hai con người hiểu các khóa học cho biến mất của vũ trụ – nói rằng, trước khi ảo tưởng của thế giới phát sinh, có chỉ có Thiên Chúa và Tâm Chúa Kitô (một phần mở rộng vinh quang của Thiên Chúa, hoàn toàn xác định với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của nó). Sau đó, một khía cạnh rất nhỏ của Tâm Chúa Kitô tự hỏi những gì nó được có thể là ngày của riêng mình, nói cách khác, ngoài phần còn lại của Chúa Thánh Thần. Từ sức mạnh sáng tạo của tư tưởng này nảy sinh cái tôi và kinh nghiệm thực tế là riêng biệt từ Thiên Chúa. Họ đi trên để nói rằng khía cạnh nhỏ của Tâm Chúa Kitô đến để chấp nhận cái tôi như là một phần của bản thân và suy nghĩ của cái tôi riêng của mình. Tiếp theo, cảm thấy tội lỗi vì đã tách rời khỏi Đức Chúa Trời, nó làm cho vũ trụ và các cơ quan như là một “nơi trú ẩn” để thoát khỏi hình phạt tưởng tượng cho những gì nó đã làm, và phân chia chính nó vào tâm trí nhiều cá nhân, vào các cơ quan này. Vì họ là dưới ảnh hưởng của thể chất theo định hướng của cái tôi, khái niệm sai lạc, những tâm trí đã bị mất nhận thức của họ là một với Đấng Tạo Hóa của họ, và do đó, xác định mình với cơ thể vật lý và những giới hạn của nó. Theo để Arten và Pursah, đây là cách nhân loại ra đời. Toàn bộ kịch bản (biến mất, Chương 4) đã diễn ra trong suy nghĩ – không phải trong thực tế, như thực tế được hiểu trong bối cảnh của Khóa học – do đó nó là một ảo ảnh

Arten và Pursah của giáo lý về tại sao và. làm thế nào vũ trụ và cơ thể con người đã được thực hiện không tìm thấy trong các khóa học. Khóa học nói rằng các con trai của Thiên Chúa đã thực hiện một thế giới tưởng tượng của riêng mình, nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết về chuỗi các sự kiện hoặc cố gắng để đưa vào từ bản chất của “chất” mà từ đó thế giới đã được thực hiện. Tuy nhiên, nhiều Đạo sư giác ngộ đã dạy rằng vũ trụ và các cơ quan được tạo ra bởi Thiên Chúa hay một khía cạnh của Thiên Chúa và truyền với Chúa Thánh Thần, và con người, hoặc ít nhất là nhiều người trong số họ, có được món quà của tự do suy nghĩ và hành động như họ đã chọn, tưởng tượng mình là riêng biệt từ mỗi khác và Thiên Chúa, và giảm từ ân sủng. Một số tác phẩm thiêng liêng đề cập đến rằng Thiên Chúa vẫn còn tạo ra và giải thích bản chất của mùa thu. Mặc dù các bậc thầy khác nhau mô tả việc tạo ra từ những quan điểm khác nhau, tất cả họ đều đồng tình với việc giảng dạy khóa học rằng thế giới là không thực tế, trong ý nghĩa mà chúng ta nhận thức về nhị nguyên (đối lập), tương đối và thay đổi. Từ kinh nghiệm cá nhân của họ, trong trạng thái được tôn cao nhận thức, họ đã quen thuộc với các thực tế, vinh quang đời đời không thay đổi, của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần, và trên trời cao nhất – Heaven được nói đến trong các khóa học – và họ dạy rằng, ngược lại, thế giới, như chúng ta kinh nghiệm, là một ảo tưởng và không thực tế. Họ thường nói về nó như là một giấc mơ hay một hình ảnh vũ trụ chuyển động chiếu lên màn hình của ý thức con người, không giống như Thiên Chúa, Thánh Linh, hoặc thiên đàng cao nhất, hoặc thậm chí cả ánh sáng của Thiên Chúa các con nói là bản chất của vũ trụ. Ngoài ra, kinh nghiệm của mỗi người trên thế giới là chủ quan, màu sắc bởi tính chất và nội dung của tâm trí của người đó. Ngay cả thời gian là một ảo ảnh, như Chúa Giêsu và các bậc thầy cho chúng tôi biết, chỉ có hiện tại vĩnh cửu là có thật

Theo cổ, Hindu giáo lý Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa (trong tiếng Phạn, Prakriti), đầu tư với sức mạnh từ Thiên Chúa là Thần Siêu Việt (thường được gọi là tuyệt đối), biểu hiện, duy trì, và hòa tan thế giới. (1 lời giải thích đầy đủ các khái niệm của Prakriti, Thiên Chúa đàm phán với Arjuna:. Các Gita Bhagavad, Paramahansa Yogananda, tự-Thực hiện Fellowship) Thông qua sức mạnh của ánh sáng của Thiên Chúa, các ảo giác (hoặc vũ trụ giấc mơ) của vũ trụ có nơi , mà chúng ta nhận thức (nhận thức) về các khái niệm và bản án trong tâm trí của chúng tôi.

Thông qua giải thích, khẳng định và thực tập tinh thần, khóa học giúp chúng ta thay đổi các khái niệm của chúng tôi và cách chúng ta nghĩ về thế giới. Nó giúp chúng ta tha thứ cho tất cả các nhận thức bất công và tội lỗi, do đó giải phóng chính mình và những người khác cảm giác tội lỗi và sự lên án, mà chúng tôi đã làm cho thế giới thành một nơi của sự sợ hãi và tấn công. Ngoài ra, nó làm cho chúng ta ý thức hơn về tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta thay thế những suy nghĩ tội lỗi, xấu xa, và cảm giác tội lỗi với suy nghĩ của sự tha thứ, tình yêu, lòng biết ơn và hòa bình và để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, chúng ta bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp của Thiên Chúa trên thế giới và tất cả chúng sinh và cuối cùng có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ trong nhất, ánh sáng, và tình yêu của Thiên Chúa. Với một tâm thức chuyển đổi và soi sáng, chúng ta thấy thế giới trong một ánh sáng mới. Từ vẻ đẹp của “thế giới tha thứ”, nhưng một bước nhỏ vào thực tại tối hậu của Thiên Chúa. Đây là một con đường thiêng liêng để giác ngộ

Tuy nhiên, có những giáo lý thiêng liêng khác, mà không phủ nhận thực tế của thế giới, nhưng dẫn tới giác ngộ chỉ đơn giản bằng cách giúp đỡ một khẳng định và cuối cùng trải nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa trên thế giới. Mặc dù một số người trong số họ coi thế giới như một ảo ảnh, giấc mơ được thể hiện bởi Thiên Chúa, tất cả đều dạy cho chúng ta thấy được vẻ đẹp và thiên tính trong tự nhiên và trong mỗi tâm hồn. Nhiều người trong số các tác phẩm của thánh hiền, từ Ấn Độ giáo, Kitô giáo, Hồi giáo và truyền thống khác, khuyến khích chúng tôi tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bằng cách làm như vậy, chúng tôi trở nên ý thức hơn về cái đẹp trong thiên nhiên và sự tốt lành trong trái tim con người. Chúng tôi tìm hiểu để nắm lấy tất cả có nghĩa là, với tình yêu, nhìn thấy Thiên Chúa trong tất cả. Như vậy, Thiên Chúa trở nên một sự hiện diện sống động trong cuộc sống của chúng tôi. Mặc dù thế giới như chúng ta nhìn thấy nó với đôi mắt của cơ thể là không thực tế trong cách mà Thiên Chúa là thực, và là một ảo tưởng, tuy nhiên, nó là một phần của Thiên Chúa là Đấng, và Thiên Chúa như One là có mặt ở trong đó.

con đường nhìn thấy Thiên Chúa trong thế giới xuất hiện mâu thuẫn với giáo huấn của khóa học rằng thế giới là không thật. Tuy nhiên, ngay cả một giấc mơ hay một bộ phim – mặc dù một ảo ảnh, và trong một cảm giác, không thực tế – có thể phản ánh vẻ đẹp, tình yêu, và sự thật, và nhiều người đã tìm thấy Thiên Chúa bằng cách nhìn thấy những điều tốt đẹp trên thế giới. Ngay cả trong khóa học, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải trải nghiệm thế giới với ánh sáng của Chúa Kitô chiếu vào nó trong tâm trí của chúng tôi – cái mà ông gọi tha thứ, hoặc thế giới, thực sự để trở thành hoàn toàn giác ngộ. Nhưng đối với nhiều người, nó là rất hữu ích để bắt đầu bằng cách phủ nhận thực tế của thế giới, để loại bỏ cảm xúc, chẳng hạn như cảm giác tội lỗi, bất xứng, và sợ hãi, khiến chúng ta tự do bày tỏ và chấp nhận tình yêu. Bằng cách phủ nhận thực tế của tội lỗi và sự dữ, và của thế giới, như hầu hết chúng ta kinh nghiệm nó, và khẳng định thực tế của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần, và Thiên đàng, và sự hiện diện của họ chỉ đứng sau các hiện tượng luôn thay đổi kinh nghiệm bởi cơ thể, Khóa học giúp chúng ta đổ tội lỗi bất tỉnh và một loạt các ảo tưởng khác bắt rễ sâu mà khối cao nhận thức về Thiên Chúa và dẫn chúng ta tới thực hiện của Thiên Chúa ở đây và bây giờ

.

Thông điệp từ Chúa Giêsu bởi Mary Ann Johnston, Chúa Giêsu nói về tình yêu và nói với chúng ta như thế nào, bằng cách sống trong tình yêu, chúng ta có thể trải nghiệm Thiên Chúa trong tất cả mọi thứ. Ông giải thích tình yêu đó dẫn đến nhận thức về sự hiệp nhất của chúng ta với Thiên Chúa và tạo ra tất cả và nói rằng Thiên Chúa bao trùm tất cả mọi thứ, thậm chí ảo tưởng của chúng tôi. Sau khi chúng tôi thực hiện đầy đủ, nói cách khác, hoàn toàn giác ngộ, chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa – trong tất cả mọi thứ, và tất cả mọi thứ trong một. Sự thật này được tìm thấy trong giáo lý của nhiều tôn giáo thần bí, ví dụ, Bhagavad Gita và kinh điển khác của Ấn Độ và các tác phẩm của thánh Kitô giáo như là Teresa Avila. Mặc dù Thiên Chúa, kinh nghiệm như tuyệt đối khác ngoài tên và hình thức, ngoài thế giới, Thiên Chúa, kinh nghiệm là một, bao gồm tất cả mọi thứ. Trong Phúc Âm của Sri Ramakrishna Swami Nikhilananda (1942, p 328), Sri Ramakrishna được trích dẫn khi nói rằng: “thế giới hiện tượng thuộc về rất thực tế mà tuyệt đối thuộc về, một lần nữa, tuyệt đối thuộc về đó thực tế mà thế giới hiện tượng thuộc về người nhận như Thiên Chúa cũng đã trở thành thế giới và các con của mình sống “

Như đã đề cập trước đây, Arten và Pursah nói rằng vũ trụ đã được thực hiện trong suy nghĩ, không phải trong thực tế – Tư duy tập thể của con người (một khía cạnh rất nhỏ của Tâm Chúa Kitô kết hợp với sự tự ngã) trước khi nó phân chia chính nó và nhập vào cơ thể con người. Trong các khóa học, Chúa Giêsu nói rằng chúng ta không làm cho thế giới, chỉ có ảo tưởng rằng những gì là thực sự trong trái đất và Thiên đàng vượt quá đặt tên của chúng tôi (Workbook, trang 346.). Điều này làm mất hiệu lực Arten và Pursah, và yêu cầu bồi thường hơn nữa, nó có nghĩa là thế giới nhiều hơn là ảo tưởng! Chúa Giêsu không nói những gì nó được đó là sự thật trong lòng đất và Thiên đàng, nhưng ông đã đi vào để nói về sự thống nhất trong thế giới “, một Identity mà tất cả những điều chia sẻ,” quan hệ với những gì ông nói trong Thông điệp từ Chúa Giêsu (Third Edition, 2009, trang 125-126, 229): Thiên Chúa, là tình yêu vô biên và sự hiệp nhất, bao trùm sự đa dạng và trên thế giới như bản chất thống nhất của tất cả mọi thứ. Sự thật tinh tế trong những giáo lý của Chúa Giêsu là những thứ trên thế giới hay ở trên thiên đường không chỉ có thể được phân biệt với nhau, nhưng cũng được thống nhất trong sự hiệp nhất. Arten và Pursah nói rằng chỉ có một điều tồn tại, cụ thể là Thiên Chúa, và Thiên Chúa là không có nhiều hoặc phân biệt (trang 124). Ví dụ, bởi vì Thiên Chúa là một, Thiên Chúa không thể là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Arten và Pursah giới thiệu giáo lý sai lầm như thế này biến mất và sử dụng chúng một cách rõ ràng mâu thuẫn với giáo lý và kinh nghiệm của con hoàn toàn giác ngộ, chẳng hạn như Ramakrishna. Các khóa học, tuy nhiên, không đặt đường dẫn khác với Thiên Chúa, và, như Chúa Giêsu nói với chúng tôi Giới thiệu Làm rõ các thuật ngữ, một nền thần học vũ trụ là không thể. Khóa học chỉ đơn giản là giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa và bản thân vĩnh cửu bằng cách phủ nhận thực tế của thế giới chúng ta nhìn thấy và khẳng định thực tế rằng đó là bất biến và vĩnh cửu

. Theo Ma Anandamayi, một vị đại thánh của Ấn Độ (1896-1982), chỉ cần phủ nhận thực tế của thế giới là một đường dẫn hợp lệ đối với một số người thờ phượng Thiên Chúa dưới hình thức là một cách tiếp cận hợp lệ cho những người khác. Ví dụ, một số người đạt được giác ngộ bằng cách liên tục suy nghĩ của Thiên Chúa trong các hình thức thực hiện đầy đủ, hoặc Christed,. Cô cũng nói rằng, nhà nước cao nhất, tự kinh nghiệm Thiên Chúa trong tất cả các hình thức – ở thực vật, động vật, nước, con người, ngay cả trong một hạt cát. Một trong nhiều người và nhiều người trong một. (Sri Essential Anandamayi Ma Trí tuệ Thế giới, năm 2007, trang 115-130)

Trong Khóa học, khi Chúa Giêsu nói về thế giới, ông thường có nghĩa là thế giới như chúng ta nhận thức các giác quan vật lý và thấp hơn, cái tôi hướng tâm trí,. Tuy nhiên, ông cũng nói về thế giới như cảm nhận của tầm nhìn cao hơn trong ánh sáng của Chúa Kitô, mà ông đề cập đến như là thế giới “thực” hay “tha thứ”. Với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, hệ thống tư tưởng của cái tôi được tiếp xúc và tỏa sáng bởi ánh sáng của Chúa Kitô thông qua nghiên cứu và thực hành của khóa học. Một số lời dạy và khẳng định của nó giúp chúng tôi để cung cấp cho lên niềm tin của của cái tôi lên án, tội lỗi và cái chết, mà chúng tôi dự án lên và thấy trên thế giới; những người khác mang ra nhận thức bẩm sinh tinh thần của chúng tôi, và chúng tôi bắt đầu để cảm nhận được hòa bình, sự thánh thiện và tình yêu trong trên thế giới. Thế giới giống như một hình ảnh chuyển động vũ trụ – được coi là xảy ra trong thời gian và không gian và vật chất bởi ánh sáng của Thiên Chúa vô hình, tạo ra tất cả các kinh nghiệm có thể tưởng tượng và biểu hiện các sự kiện có liên quan đến các loại tư tưởng chúng ta nghĩ là cá nhân và các nhóm đối tượng . Thông minh trong thế giới vượt quá sự hiểu con người: tất cả các thiên hà, chất, và điều sống độc đáo, liên quan đến nhau với tất cả mọi thứ khác, và đóng vai trò trong bộ phim truyền hình vũ trụ kỳ diệu

Ngược lại, Arten và Pursah dạy rằng thế giới là không đáng kể, hoàn toàn không thật, và hoàn toàn kết quả của suy nghĩ tiêu cực của cái tôi. Họ không chính xác đại diện cho các khóa học, vì nó không chỉ dạy rằng bóng tối chúng ta nhận thức trong thế giới bóng tối của riêng của chúng tôi chiếu lên nó, nó cũng dạy rằng, do nhận thức hòa bình, vẻ đẹp, ngây thơ, và tình yêu trên thế giới, chúng ta biến đổi vào thế giới thực. Các báo cáo và khẳng định trong các khóa học nói về thế giới thực của hòa bình, vẻ đẹp, ánh sáng, thánh thiện và thậm chí không đề cập đến trong biến mất. Arten và Pursah làm cho nó xuất hiện như là nếu thế giới có sản phẩm nào của thần tính, trong khi đó, theo các khóa học, mặc dù thế giới là không có gì trong chính nó, suy nghĩ của chúng tôi cung cấp cho nó ý nghĩa (Workbook, Phần I, Bài học 132), và suy nghĩ yêu thương cho thấy ánh sáng của trời chiếu vào nó (Workbook, Phần II, Bài học 265). Chỉ có những suy nghĩ của cái tôi và unloving có sản phẩm nào của thần tính. Và thậm chí là một phần của One, mặc dù cho mục đích của khóa học, họ là không thật và cần phải bị từ chối. Đối với những gì cái tôi nghĩ rằng nó biết, làm việc với các cơ quan cơ thể của nhận thức, mạng che mặt từ nhận thức của chúng tôi vinh quang của ánh sáng và tình yêu trong sáng tạo.

Trong Thông điệp từ Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói, “Tất cả các cõi trời và tạo ra thực hiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa của tình yêu tinh khiết, vắng mặt của sự báo thù Thông qua lời cầu nguyện và lòng tốt của bạn, điều này, toàn trí toàn năng, có mặt khắp nơi Thiên Chúa của tình yêu có thể can thiệp vào tất cả các vấn đề của sáng tạo không giới hạn phổ quát, suy nghĩ của nó như là một thế giới. mà bạn, Đức Chúa Trời, và tạo ra tất cả các tồn tại như một ôm lấy tất cả các quan niệm sai lầm, ảo tưởng của nhân loại, xu hướng ác, tình yêu và khủng bố Khi bạn sẽ nhìn thấy một, bạn sẽ trải nghiệm tất cả là tình yêu Thiên Chúa “. Trong một phần khác của cuốn sách, Chúa Giêsu cũng nói rằng, “không thực tế cố định ngoại trừ ánh sáng của Thiên Chúa Tất cả mọi thứ là tất cả, bao gồm cả thời gian. Nhất này sống như ánh sáng của Thiên Chúa, thực tại duy nhất. Này nhất và ánh sáng bạn sống với tự do, bởi ân sủng của Thiên Chúa – để tăng cường ánh sáng của tâm hồn của bạn thông qua các hành động yêu thương và để vanquish bóng tối của bạn “

.