Trở thành bác sĩ ở tuổi 24, tại sao không?

queen university 300x200 Trở thành bác sĩ ở tuổi 24, tại sao không?Bạn có thể hoàn toàn thực hiện điều này tại Queen vào năm 2013. Đại học Queen có thể sớm cho phép các học sinh tốt nghiệp trường chuyên ghi danh vào chương trình 6 năm để giành được bằng trình độ Y Khoa (MD) khi bước vào tuổi 24.

Thời gian dài của việc học tại trường y khoa từ lâu đã là một đề tài tranh luận. Trong bộ phận nói tiếng Anh tại Canada, sinh viên phải hoàn thành 3 hoặc 4 năm giáo dục đại học trước khi ứng tuyển vào chương trình 4 năm Y khoa.

Cạnh tranh khốc liệt có nghĩa là hầu hết các sinh viên nhận được vào các chương trình MD đã có trình độ 4 năm. Thật vậy, nhiều người có trình độ thạc sĩ cũng phải học một hoặc hai năm nữa để hoàn thành.

Điều đó có nghĩa là hầu hết các bác sĩ không thực hành cho đến khi họ học được tám, chín hoặc 10 năm sau khi tốt nghiệp trung học. Đối với một ai đó mong muốn làm việc trong y học gia đình trong một khu vực thiếu bác sĩ thì quãng thời gian đó là quá dài.

Một số người sẽ đặt câu hỏi liệu sáu năm học ở trường là đủ. Nhưng như trưởng khoa Y khoa của trường đại học Queen Richard Reznick chỉ ra trong tạp chí của Queen, các chương trình ngắn hơn đều hoạt động tốt ở châu Âu và châu Á.

Trong khi chương trình này là tin tức thú vị cho các bác sĩ trong tương lai, các brainiacs trẻ không nên quá vui mừng. Việc nhập học sẽ yêu cầu điểm trung bình trung học ít nhất 90%, giới thiệu từ một trường trung học và phải hoàn thành một cuộc phỏng vấn. Chỉ có 10 sinh viên mỗi năm sẽ được nhận.

Trường Đại học Texas cũng đang thử nghiệm một vài chương trình nhằm mục đích để giảm độ dài của trường y khoa. Chương trình có tên là SHAPE, sẽ cung cấp cho 60 sinh viên năm thứ nhất một vị trí đảm bảo trong một chương trình bốn năm học y tế nếu họ học tốt trong ba năm đầu tiên của trường, bắt đầu vào năm 2013.

AMEC

Từ khóa:   · · · · ·