Chuyên trang Du học Canada của Công ty tư vấn du học AMEC

Trường Cao đẳng Algonquin

Học bổng du học Canada năm 2016 tại trường Cao đẳng Algonquin

Algonquin College

Trường Cao đẳng Algonquin chào đón hồ sơ từ các ứng viên quốc tế có nguyện vọng nhập học vào năm học đầu tiên của chương trình Cử nhân. Ứng viên có điểm trung bình cao và trình độ tiếng Anh tốt sẽ được ưu tiên xét duyệt học bổng. Học bổng có giá trị …

Continue Reading »